Par mums

Misija

  • Sadarbība ar radniecīgiem uzņēmumiem Niderlandē, Krievijā, Vācijā, Lietuvā un jaunievedumu savstarpēja tehnoloģiska pārnese projektēšanā un būvniecībā;
  • Spēja kompleksi un kvalitatīvi organizēt visus darbus, sākot no izpētes – projektēšanas darbiem līdz objekta nodošanai;
  • Profesionālo sakaru kvalitatīva attīstība ar Rietumu un Austrumu Eiropas uzņēmumiem;
  • Gatavība savstarpēji izdevīgām partnerattiecību dažādām formām: atsevišķi kopīgi projekti, kopīgu uzņēmumu vai pārstāvniecību veidošana projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai;
  • Priekšlikumu izstrāde Latvijas hidrogrāfiskā tīkla vai tā atsevišķu daļu monitoringa veikšanai;
  • Līdzdarbība Eiropas Savienības fondu programmu un projektu īstenošanā.