Pakalpojumi

Jūras projekta piedāvātie pakalpojumi

Mūsu moto ir projektēt augsti tehnoloģiskus un drošus objektus, mūsdienīgas celtnes, kas rada iespēju mūsu pasūtītājiem un partneriem maksimāli sasniegt viņu mērķus.

Visiem objektiem mēs piedāvājam kā kompleksus, tā arī projektu atsevišķu daļu, risinājumus dažādās sfērās:

 • Tehnisko prasību vai priekšlikumu izstrāde ieceres būvju un ēku celtniecībai;
 • Hidrotehnisko būvju – piestātņu, molu, krasta nostiprinājumu, kuģu ceļu – projektēšana;
 • Ostu saimniecības infrastruktūras objektu – noliktavu un citu ražosanas ēku, atklātu kravas laukumu – projektēšana;
 • Dažāda pielietojuma ēku un būvju pamatņu un pamatu, atbalstsienu, būvbedru, kā arī pilna nulles cikla projektu izstrāde;
 • Inženierkomunikāciju (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumtīkli, apkure un vēdināšana) projektēšana;
 • Dzīvojamo māju, biroju un viesu namu uz ūdens projektēšana;
 • Projektēšanas dokumentācijas saskaņošana dažādos uzraudzības līmeņos;
 • Būvniecības autoruzraudzība;
 • Projektēšanas dokumentācijas ekspertīze;
 • Konsultācijas un apmācība hidrotehnisko būvju projektēšanā;
 • Izziņas no hidrotehnisko projektu arhīva.

Sadarbībā ar partneriem jebkuram objektam veicam:

 • Tehniski ekonomisko pamatojuma izstrādi hidrogrāfiskā tīkla objektiem;
 • Ģenerālā projektētāja funkcijas;
 • Objektu ģenerālā plāna izstrādi;
 • Topogrāfiskus uzmērījumus;
 • Inženierģeoloģisko izpēti.