Projektu izlase

2012. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
SIA „Riga Fertilizer Terminal” Dziļūdens piestātnes Rīgas brīvostā Kundziņsalā Tehniskais projekts Rīgas brīvosta, Kundziņsala
SIA „Baltic Container Terminal” SIA „Baltic Container Terminal” esošā konteineru laukuma rekonstrukcija (jaunais laukums konteineru glabāšanai) Rīgas brīvosta, Kundziņsala 1
SIA „Riga Bulk Terminal” Beramkravu termināla un piestātnes būvprojekta izstrādāšana. Skiču projekts, būvniecības 1. kārtas tehniskais projekts Rīgas brīvosta, Kundziņsala
SIA „Ferro Terminal” Metāla izstrādājumu noliktavas ar šķirošanas iecirkni tehniskais projekts Liepājā, Sliežu ielā 4
Biedrība „Baltijas Zivsaimnieku apvienība” Biedrības „Baltijas Zivsaimnieku apvienība” noliktavas zivju šķirošanai, atvēsināšanai, saldēšanai un uzglabāšanai rekonstrukcijas (noliktavas ēkas rekonstrukcija Liepājas ostā) būvprojekta izstrādāšana Liepājas osta
2011. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
LSEZ AS „Liepājas osta LM” „Celtņa sliežu ceļa Liepājas ostas piestātnē Nr. 43 rekonstrukcijas tehniskais projekts” Liepājas osta
Rīgas brīvostas pārvalde „Teritorijas izveidošanas Daugavgrīvas ostas austrumu baseinā tehniskais projekts” Daugavgrīvas osta
Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 21 un Nr. 22 renovācijas būvprojekts Ventspils brīvosta
2010. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
LSEZ AS „Liepājas osta LM” Liepājas ostas piestātnes Nr. 43 rekonstrukcijas tehniskais projekts Liepājas osta
AS „LATVENERGO” Rīgas HES betona būvju deformācijas šuvju vertikālo bitumena blīvējumu atjaunošanas tehniskais projekts Salaspils novads
SIA „STATIO” Sporta centra „Mežaparks” jahtu un sporta laivu piestātņu tehniskais projekts Rīga
AS „LATVENERGO” Pļaviņu HES augšas bjefa pastatņu celtņa sliežu ceļa siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas tehniskais projekts Aizkraukles novads
Rīgas brīvostas pārvalde Būvprojekts „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra Rīgas brīvosta
Pāvilostas ostas pārvalde Pāvilostas ostas Z un D molu rekonstrukcijas tehniskie projekti Pāvilostas osta
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Z. Meierovica prospektā 31 atbalsta sienas renovācijas būvprojekts Jūrmala
2009. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
Ventspils brīvostas pārvalde Būvprojekts objektam „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija Ventspils brīvosta
Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” Paaugstinātas pasažieru platformas tipveida konstruktīvie risinājumi Rīga
SIA „Nacionālais konteineru terminālis” Daudzfunkcionāla termināla „Kundziņsala” būvprojekts (1. kārta) Rīgas brīvosta
Liepājas SEZ pārvalde Liepājas ostas Dienvidu un Ziemeļu viļņlaužu izpēte un rekonstrukcijas tehniskais projekts Liepājas osta
Biedrība „Zvejniecības biedrība Roja” Zvejniecības būvju kompleksa Rojas ostā rekonstrukcijas tehniskais projekts Rojas osta
Rīgas brīvostas pārvalde Austrumu un rietumu molu rekonstrukcijas tehniskais projekts Rīgas brīvostas teritorija
Rīgas brīvostas pārvalde Pagaidu piestātnes (pāļu veida) pie Žurku salas darba projekts Rīgas brīvostas teritorija
Ventspils brīvostas pārvalde Mazās zvejas ostas būvniecības projekts Ventspils brīvosta
VA/S „Valsts nekustamie īpašumi” Z. Meierovica prospektā 31 atbalsta sienas renovācijas вūvprojekts Jūrmala
A/S „BMGS” Piestātnes SD- 3 (Rīgas brīvostā) rekonstrukcijas tehniskais projekts Rīgas brīvostas teritorija
A/S „BMGS” Skultes ostas Akvatorijas padziļināša­nas (pieejas kanāls) tehniskais projekts Skultes osta
2008. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
Rīgas brīvostas pārvalde Piestātnes ZO12 rekonstrukcijas tehniskais projekts Rīgas brīvostas teritorija
Rīgas brīvostas pārvalde Piestātnes ZO14 rekonstrukcijas tehniskais projekts Rīgas brīvostas teritorija
Ventspils brīvostas pārvalde Skiču projekts „Ventspils brīvostas Dienvidu mola remonts” Ventspils brīvosta
Ventspils brīvostas pārvalde Tehniskais projekts „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.11 krasta nostiprinājums” Ventspils brīvosta
Liepājas SEZ pārvalde Tehniskais projekts „Priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija” Liepājas ostā Liepājas osta
A/S „BMGS” Ventspils brīvostas 3.muliņā darba daļas rekonstrukcijas tehniskais projekts Ventspils brīvosta
SIA „Konsorts” Tilta termināla Ventspilī projekta skice (ostas daļa) Ventspils brīvosta
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra Navigācijas līdzekļu uzstādīšana Buļļupes akvatorijā. Tehniskais projekts Rīga, Buļļupes akvatorija
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība” Tehniskais projekts „Navigācijas zīmju uzstādīšana Lielupes upē, Jelgavā” Jelgava, Lielupes upe
2007. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
Rīgas brīvostas pārvalde Rīgas brīvostas piestātņu JM-24 un JM-25 rekonstrukcijas tehniskais projekts Rīgas brīvostas teritorija
Rīgas brīvostas pārvalde Mazo kuģu un jahtu piestātņu, kas nav pare­dzētas kravu operācijām, koncepcija Rīgas brīvostas teritorija
Rīgas brīvostas pārvalde Zvejas ostas piestātņu kordona līnijas un akvatorijas gultnes dziļumu koncepcija Rīnūžos Rīgas brīvostas teritorija, Rīnūži
A/S „Liepājas metalurgs” Medicīnas-sanitāras daļas ēkas 6. stāva būvprojekts Liepājā, Brīvības ielā 81 Liepāja, Brīvības iela 81
A/S „Liepājas metalurgs” Velmētavas stāva „350” saiņošanas līnijas iekārtas pamatu tehniskais projekts Liepājas pilsēta
SIA „Konsorts” Projekta skice koku pārkraušanai termināla izveidošanai Ventspils Brīvostā Ventspils brīvosta
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome Kuivižu ostas molu rekonstrukcijas un zvejas piestātnes tehniskais projekts Kuivižu osta
A/S „Kolonna” Daudzstāvu ēka Strēlnieku ielā 7, Rīgā. Būvbedre, pamatu pāļi Rīga, Strēlnieku iela 7
SIA „Lāčplēša 87” Būvprojekts biroju ēkas un noliktavu būvniecībai Objektā - Mārupē, Daibes ielā 58 Mārupe, Daibes iela 58
Liepājas SEZ pārvalde Tehniskais projekts „Brīvostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija” Liepājas osta
SIA „MDK Konstruktori” „Nulles” cikla sadaļa būvobjektam „Daudzfunkcionāls sporta centrs Stadiona ielā 1, Daugavpilī” Daugavpils, Stadiona iela 1
Salacgrīvas ostas pārvalde Salacgrīvas ostas kuģu kanāla un ostas akvatorijas rekonstrukcijas tehniskais projekts Salacgrīvas osta
SIA „A Projekts” TTilta tehniskais projekts būvpro­jekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams” Rīga, Maskavas iela 264
2006. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
IeM Valsts Robežsardzes Galvenā pārvalde Daugavgrīvas ostas robežkontroles punkta un kuteru grupas kompleksa būvniecības tehniskais projekts Daugavgrīvas osta
Ventspils brīvostas pārvalde Koku pārkraušanas termināla pirmsprojekta risinājums Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 52 un 53 zonā Ventspils brīvosta
Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils brīvostas Ogļu termināla piestātnes (1. muliņa rajonā) skiču projekts Ventspils brīvosta
SIA „IMINK” Tehniski ekonomiskais pamatojums prāmju piestātnēm un to konstruktīvais risinājums Rīga, prāmju pārceltuve pāri Daugavai Bolderāja-Vecmīlgrāvis
SIA „EMU Skulte” Skultes ostas Ziemeļu piestātnes (piestātnes Nr.1) rekonstrukcijas būvprojekts Skultes osta
SIA „DAM Property Investments” Īslaicīga peldošā piestātne jahtu un kuteru stāvēšanai Rīga, Balasta dambis 1
SIA „Granīta ielas īpašums” Dzīvojamā ēka, Rīgā. Būvbedre, pamatu pāļi Rīga, Kr.Valdemāra iela 55
2005. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils brīvostas 5. piestātnes remonta tehniskais projekts Ventspils brīvosta
Rīgas brīvostas pārvalde Tehniskais projekts „Pagaidu grunts novietne Daugavgrīvas ostas austrumu zonā” Rīga, Daugavgrīva
Rīgas brīvostas pārvalde Mīlgrāvja caurteces labā krasta (Vecmīlgrāvja pusē) piestātņu frontes attīstības koncepcijas izstrādāšana Rīga, Vecmīlgrāvis
SIA „GT L” Ventspils brīvostas Dienvidu mola apsekošana Ventspils brīvosta
„Būvinženieru konsultāciju birojs” Tehniskā projekta „Daudzfunkcionāla sporta halle, Rīgā” pāļu režģogu daļa Rīgas pilsēta, Skanstes ielā
2004. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
Pāvilostas pilsētas dome Krasta nostiprinājuma izmēģinājuma iecirkņa (II. kārta) Pāvilostā projekts Pāvilostas pilsētas pludmale
Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils brīvostas Graudu termināla piestātnes būvprojekts Ventspils brīvosta apskatīt foto
Ventspils brīvostas pārvalde Sulu termināla Ventspils brīvostā piestātnes būvprojekts Ventspils brīvosta
„STREK” Rīgas brīvostas piestātnes PM-21 rekonstrukcijas tehniskais projekts Rīgas brīvostas teritorija, Piļmuižas līcis
Ventspils brīvostas pārvalde Tehniskais projekts „Ventspils brīvostas 17. piestātnes rekonstrukcijas 1. un 2. kārtas” Ventspils brīvosta
2003. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
„Augstceltne” Rīgas pasažieru termināla teritorijas labiekārtošanas un piestātnes MK-4 izbūves būvprojektēšanas darbi, kas saistīti ar regates „Cutty Sark” organizēšanu Rīgas pilsētas krastmala pie Vanšu tilta apskatīt foto
LSEZ „Liepājas metalurgs” Kuģu pacelšanas slipa Tosmarē tehniskais projekts Liepājas osta, Karostas kanāls
„Apvienotais Baltijas Fonds” Piestātnes ZO-16 (ZO-18) rekonstrukcijas tehniskais projekts Rīgas brīvostas teritorija, Rīnuži
„KU Lat-Holding” „Man-Tess” naftas produktu termināla piestatnes tehniskais projekts Rīgas brīvostas teritorija, Kundziņsala apskatīt foto
Liepājas SEZ “Liepājas osta LM” Segtas metālkravu noliktavas piestātņu aizmugures zonā tehniskais projekts Liepājas ostas 44/45 piestātnes
„Tiltprojekts” Skiču projekta sadaļa „Dienvidu tilts pāri Daugavai Rīgā. Krastu nostiprinājumi.” Rīgas pilsēta
2002. gads
Pasūtītājs Projekts Objekta atrašanās
„BMGS” Viesnīcas un biroju ēkas Republikas laukumā 3. būvbedres un pāļu pamatnes tehniskais projekts Rīgas pilsēta, Republikas laukums 3 apskatīt foto
„CMC Baltic” Stockmann Centrs 13. janvāra ielā, Rīgā. Rievpāļu atbalstsienas un pāļu pamatnes tehniskais projekts. Rīgas pilsēta, 13. janvāra ielā apskatīt foto