Par mums

Sertifikāti


Standarts ISO 9001:2009
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība


Darbinieku dokumentāli apliecinātās darbības jomas

Darbības jomas nosaukums Darbības jomu skaits
Būvprojektu un būvdarbu vadīšana un uzraudzība 9
Hidrotehnisko būvju projektēšana 12
Hidrotehnisko būvju apsekošana un ekspertīze 10
Eirokodekss-Būvkonstrukciju projektēšanas standarti 4
Dažādu ēku konstrukciju projektēšana 2
Teritoriālplānošana, ainavu, dzīvojamo, publisko un ražošanas ēku arhitektūra 1
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana 2
Būvniecības tāmju sastādīšana 1
Navigācijas aprīkojuma zinības 2
Darba aizsardzības zinības 1